ENERJİ SANTRALLARINDA BYPASS BACASI KAÇAKLARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR

Proje Detayı

Egzost gaz hatlarında kullanılan klape, giyotin, kompanzatör imalatı yapan ve Türkiye’de 200’ün üzerinde referansı bulunan ENA GmbH / Almanya şirketinin ( www.ena-gmbh.de ) dizayn ve teknolojisini kullanarak 2001 yılından bu yana enerji santrallarının bypass bacalarındaki kaçakları gidermeye yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Bu konudaki referanslarımız :

Modern Enerji : 2 x Mars100 GT (gaz türbini) arkası bypass damperlerinin double damper ile değiştirilmesi (2002),
Desa Enerji : 2 x Taurus60 GT arkası bypass damperlerinin double damper ile değiştirilmesi (2004),
Söktaş : 1 x Taurus60 GT arkası bypass damperinin double damper ile değiştirilmesi (2004),
Mopak : 1 x Taurus60 GT arkası bypass damperinin double damper ile değiştirilmesi (2006),
Enerjisa / Kentsa : 2 x Frame6 GT arkası bypass bacasına yatay tip giyotin damper montajı (2007).
Yukarıda bahsedilen tesislerde uyguladığımız sistemler %100 başarılı olmuş ve uygulamamız öncesi bypass klapesi kapalı konumdayken bypass bacasından sızan GT egzost gazı ile havaya atılan enerjinin, uygulamamız sonrası atık ısı kazanına yönlendirilmesi sonucunda yatırım maliyetini çok kısa sürede geri ödeyen sistemler oluşturulmuştur.

Bypass bacalı enerji santrallarında, mevcut çalışma şartlarında bypass klapesi kapalı iken, bypass bacasından veya bypass klapesinin birkaç metre üstündeki bir emisyon portundan sıcaklık ölçümü yapmak suretiyle bypass klapesinden bir kaçak olup olmadığı anlaşılır.

Ayrıca, bypass bacasının atmosfere açılan bölgesinde termal kamera ile yapılacak görüntülemede de bu durum kolaylıkla tespit edilebilir.

Uygulama sonrası, bacaya takılan double damper veya yatay giyotinin kapatılması sonrası aynı emisyon portundan yapılacak yeni bir sıcaklık ölçümü ile bu kaçağın giderildiği kolaylıkla gözlemlenebilir, termal kamera ile de doğrulanabilir.

Ayrıca uygulama öncesi ve sonrası, atık ısı kazanı buhar sayaçlarında okunacak değerlerde, ne kadar buhar üretim artışı olduğu da kolaylıkla izlenebilir.

Deniz Mühendislik

© 2023 . All rights reserved Deniz Mühendislik